นวดไทย Thai Massage                                  150 บาท / ชม.

                                                                    

นวดเท้า Foot Massage                                   150 บาท / ชม.

                                                       

นวดออยล์ Oil Massage                                  300 บาท / ชม.

                                                                         550 บาท /  2 ชม.

นวดอโรม่า Aroma Massage                          400 บาท / ชม.

                                                                         700 บาท / 2 ชม.

ขัดตัว Body Scrub                                           500 บาท / ชม.

                                                                         650 บาท ใช้น้ำมัน / 1.5 ชม. 

นวดประคบ Herbal Stamp                             600 บาท / ชม. 

                                                                         800 บาท / 1.5 ชม.

นวดน้ำมันร้อน Hot oil Massage                     400 บาท / ชม.

 

นวดหลังและไหล่ Back and Shoulder Massage                       300 บาท / ชม.

นวดหลัง ไหล่ และยาหม่อง Back + Shoulder with Balm          400 บาท / ชม.

 นวดไทยและนวดออยล์ Thai and Oil Massage                        450 บาท / 2 ชม.

นวดเท้าและนวดออยล์ Foot and Oil Massage                          450 บาท / 2 ชม.

นวด 10 ชั่วมง ฟรี 1 ชั่โมง

จ่ายได้ทุกธนาคารไทย และ Alipay

KBank Alipay.jpg