เชี่ยวชาญ

 

Our staff - only officially certified and experienced Thai massage therapists - will help you to get rid of the tensions and aches that occur in everyday life. 

If your health status or any disability require any special attention please inform us. As for all customers, we will do our best to make the massage at Ruean Sabai a pleasant experience of utmost avail.

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

At Ruean Sabai we try to keep energy consumption low and avoid waste, especially plastic waste, as much as possible.

The products we use are predominantly organic.

Our bath robes are "Green Cotton!, unbleached and undyed.

ไม่เลือกปฏิบัติ

ที่เรือนสบาย ห้ามมีการเลือกปฏิบัติ ทางคติความเชื่อ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ เพศ การตั้งครรภ์ ความพิการ

เราจะไม่ให้ "บริการพืเศษ" ดังนั้น เรือนสบาย จะปลอดภัยและยินดีต้อนรับทุกคน