top of page

ทีมขงเรา

หมอนวดแผนไทยของเราคือ  มีประสบการณ์ในทุกการรักษาที่เรานำเสนอ

คุณอาร์ม ผู้ก่อตั้งและ  นักบำบัดโรคอาวุโสของเรือน  สบายเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์แผนไทยและสอบผู้ฝึกสอนการนวดแผนไทย

ด้วยเวลาหลายปี'  จากประสบการณ์การเป็นหมอนวดและการฝึกอบรมเพิ่มเติมในฐานะครูสอนนวดแผนไทย คุณอาร์มได้เปิดร้านนวดเป็นของตัวเองที่เรือนสบาย ซึ่งเขาเปิดสอนการนวดแผนไทยทุกระดับ

IMG_5357.JPG
201903 team 2.jpg
bottom of page